ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κατεύθυνση 'Πολιτιστική Αναπαράσταση'
Πτυχιακή Διατριβή
«Μια πολύγλωσση διαδικτυακή εφαρμογή για τη Χίο»
Γεωγραφική Ιστορική και Τουριστική περιγραφή της Χίου, στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Πολωνικά, που θα συμβάλλει στην τουριστική προβολή του νησιού.
Φοιτητής: Ψώρας Δ. Μάρκος
Α.Μ. 131/2006/152